Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Gralewie Stacja

W dniu 07.10.2016 r. po miesięcznym rozruchu technologicznym odbył się odbiór przydomowej oczyszczalni ścieków dla trzech budynków wielorodzinnych w Gralewie Stacji.

Rozsączenie oczyszczonych ścieków odbywać się będzie tunelami, co gwarantuje niezawodny długi czas eksploatacji. Koszt budowy wyniósł 110tys. zł. Oczyszczalnia została sfinansowana w całości z bezzwrotnej pomocy Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie.