Odbiór dróg w Szczuplinach

W dniu 25 listopada 2016r. odbył się odbiór dróg na osiedlu po PGR w miejscowości Szczupliny.

Na realizację tej inwestycji Gmina Rybno otrzymała dotację w wysokości 94,5 tys. zł z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie.