Podstrefa ekonomiczna w Gminie Rybno

31 marca 2017 odbyło się drugie spotkanie Wójta Gminy Rybno Tomasza Węgrzynowskiego z Dyrektorem Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Panem Krzysztofem Gąsior oraz Dyrektorem Panem Bronisławem Anfoleckim dotyczące kolejnych kroków postępowania w utworzeniu podstrefy ekonomicznej w obrębie geodezyjnym Żabiny w miejscowości Rapaty.

Proces ten powinien zakończyć się najpóźniej do końca 2019 r. Utworzenie strefy umożliwi wzrost atrakcyjności i konkurencyjności naszej gminy dla przedsiębiorstw oraz utworzenia nowych miejsc pracy.

ZAŁĄCZNIKI: