Dalsze kroki w realizacji dróg w Tuczkach, Koszelewach, Szczuplinach

W dniu 04.05.2017 r. podpisano sześć umów, które pozwolą wykorzystać przyznaną 27 kwietnia 2017 r. dotację z ANR w Olsztynie.

Prace projektowe potrwają do 16 czerwca 2017 r., następnie zawiadomienie do Starosty, przetarg i będą nowe drogi.