Trwa wycinka drzew przy drodze do Zwiniarza

Trwa wycinka drzew rosnących wzdłuż drogi powiatowej do prowadzącej granicy powiatu działdowskiego w kierunku miejscowości Zwiniarz.

Prowadzona wycinka 15szt. drzew związana jest z planowaną inwestycją mającą na celu poprawę stanu tej drogi.