Spotkanie w sprawie drogi Jeglia-Dębień

W dniu 16 października w budynku po byłej szkole podstawowej w Jeglii odbędzie się spotkanie dotyczące przebudowy drogi gminnej łączącej miejscowości Jeglia i Dębień.

Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00.

ZAŁĄCZNIKI: