Ogłoszenie dotyczące utrzymania urządzeń melioracyjnych

Ogłoszenie o obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w tym rowów melioracyjnych.