XLV sesja Rady Gminy Rybno

W dniu 1 grudnia 2017r. w świetlicy wiejskiej w Dębieniu odbyła się XLV Sesja Rady Gminy Rybno.

Podczas sesji odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę st. bryg. Bogdana Cywińskiego, który przez wiele lat pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie.

Podziękowania za wieloletnią współpracę oraz życzenia pomyślności w realizowaniu życiowych planów złożyli przedstawiciele władz samorządowych oraz strażacy reprezentujący Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Rybno.

Radni podjęli także uchwały w sprawie:

  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2017-2027;
  2.  zmian w budżecie Gminy Rybno na 2017 rok;
  3. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa naliczenia podatku rolnego w 2018 roku na terenie Gminy Rybno;
  4. uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rybno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018;
  5. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla bezdomnych.