Remont świetlicy w Nowej Wsi

W Sołectwie Nowa Wieś zakończył się remont świetlicy wiejskiej.

 

W ramach remontu wykonane zostały prace odnowienia powłok wewnętrznych malarskich i elewacyjnych budynku. Wykonawcą robót jest Firma Usługowo-Handlowa Adam Malinowski. Prace zostały zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego za 2017 r. Koszt inwestycji to 4 500 zł.

Przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki ogromnemu zaangażowaniu Sołtysa Nowej Wsi - Kazimierza Napiórkowskiego.