Podpisanie umowy na informatyzację

Gmina Rybno podpisała umowę na realizację projektu pod nazwą „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno”.

Wartość projektu wynosi 1 359 457,50 zł., w tym dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynoszące 1 134 764,87 zł.

Projekt polega na budowie nowoczesnych rozwiązań e-administracji w Gminie Rybno, które umożliwią uruchomienie usług elektronicznych – między innymi wypełnianie formularzy przez interesantów, wysyłanie ich do urzędu, a także przekazywanie informacji zwrotnej o przebiegu załatwienia sprawy. Ponadto Urząd Gminy Rybno zostanie wyposażony w nowoczesną infrastrukturę sprzętową (serwery, macierz, sprzętowy firewall) i oprogramowanie, które zautomatyzuje procesy finansowo księgowe oraz umożliwi uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów. Jednym z elementów projektu jest także wdrożenie portalu e-Rada umożliwiającego dostęp do dokumentacji typu uchwały, wyniki głosowań czy transmisje on-line z sesji Rady Gminy.