Zakup równiarki drogowej

Gmina Rybno zakupiła równiarkę drogową, która będzie wykorzystywana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie.

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 16 tysięcy złotych.