'Senior+' w Jeglii i w Szczuplinach

W dniu 15 marca 2018r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie miało miejsce uroczyste podpisanie umów dofinansowania w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 - edycja 2018.

W ramach programu Gmina Rybno pozyskała dofinansowanie w kwocie 409 101,00 zł na utworzenie Klubu "SENIOR+" w miejscowości Szczupliny oraz Dziennego Domu „Senior +” w miejscowości Jeglia.