Grądy: Przegląd pogwarancyjny przepustu

W tym roku odbył się pierwszy przegląd pogwarancyjny inwestycji zrealizowanej w 2015 roku, która polegała na przebudowie przepustu w Grądach.

Okresowa kontrola przepustu pod drogą gminną miała na celu ocenę stanu technicznego obiektu.