Odbiór Pierwszej Drogi Betonowej

W dniu 11 maja 2018r. dokonano odbioru pierwszej drogi betonowej w Gminie Rybno. Jest to krótki odcinek o długości 56 m w Rybnie na ulicy Zajeziornej.

W odbiorze udział wzięli Radni Gminy Rybno: Czesław Mederski, Dariusz Karbowski, Dariusz Tara wraz z Wójtem Gminy Tomaszem Węgrzynowskim i przedstawicielem wykonawcy Mieczysławem Labickim i Agnieszką Labicką. Eksploatacja drogi posłuży jako punkt odniesienia na przyszłość dla podjęcia decyzji czy warto jest budować kolejne drogi betonowe.