W Dębieniu powstanie Otwarta Strefa Aktywności

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności OSA.

Gmina Rybno otrzymała dofinansowanie w kwocie 24 700 zł na realizację zadania w miejscowości Dębień. Otwarta Strefa Aktywności będzie wyposażona w urządzenia siłowni zewnętrznej, strefę relaksu oraz zostanie zagospodarowania zieleń.  Całkowity koszt zadania to 49 446 zł. Termin wykonania i rozliczenia zadania został określony do dnia 30 stycznia 2019.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2291,Protokoly-z-posiedzen-Zespolu-do-spraw-opiniowania-wnioskow-zadan-inwestycyjnych.html