Szacowanie strat suszowych

Harmonogram szacowania strat spowodowanych suszą w 2018 roku.

ZAŁĄCZNIKI: