Ogłoszenie taryfy opłat za wodę i ścieki

http://bip.gminarybno.pl/112/1802/Ogloszenie_taryfy_oplat_za_zbiorowe_zaopatrzenie_w_wode_i_odprowadzone_scieki_w_latach_2018-2021/