Uwaga rolnicy!

Wojewoda Warmińsko - Mazurski w Olsztynie poinformował, iż zagrozenie suszą rolniczą odnotowano również w uprawach ziemniaków na terenie Gminy Rybno.

W związku z tym istnieje możliwość doszacowania szkód w tych uprawach. Komisja może ocenić jedynie straty, które może oszacować w momencie lustracji. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o wydłużeniu do 31.10.2018r. terminu przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy dla rolników poszkodowanych w związku z suszą.