Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

http://bip.gminarybno.pl/190/1861/Konsultacje_programu_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2019_rok/