Terminy polowaƄ w sezonie 2018/2019

http://bip.gminarybno.pl/220/1867/Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Rybno_w_sprawie_podania_do_publicznej_wiadomosci_informacji_o_planowanym_terminie_2C_w_tym_godzinie_rozpoczecia_i_zakonczenia_2C_oraz_miejscu_polowan_zbiorowych_w_sezonie_2018_2F2019_na_terenie_obwodu_lowieckiego_nr_344_w_kole_lowieckim__22LOT_22/