Grabacz: Andrzej Jadanowski ponownie został sołtysem

W czwartek, 7 lutego 2019 roku o godz. 18:00 w Grabaczu odbyły się wybory na sołtysa wsi oraz do rady sołeckiej.

Andrzej Jadanowski został ponownie sołtysem sołectwa Grabacz – funkcję tą pełni od 1998 roku. Członkami rady sołeckiej zostali: Marta Tyburska, Barbara Jadanowska oraz Krzysztof Szałła. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Nadesłał: Sylwester Kasprowicz