Budowa boiska w Koszelewach

 

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

Zadanie inwestycyjne - Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Koszelewach, zrealizowane zostało jako obiekt ogólnodostępny.

W ramach inwestycji wykonano boisko o wymiarach płyty 30x60m, pow. 1800m2, o nawierzchni z trawy syntetycznej, na którym znajdują się:

Wyposażenie dla poszczególnych boisk stanowią:

Na wykonanym boisku dwufunkcyjnym zastosowano nawierzchnię syntetyczną typu "sztuczna trawa", a jego teren ogrodzony został siatką o wysokości 4,0 m. Boisko jest obiektem sportowym ogólnodostępnym. Korzystać z niego nieodpłatnie mogą mieszkańcy wsi, młodzież oraz turyści. Rozgrywane na obiekcie zawody sportowe przyczynią się do poprawy sytuacji społeczności lokalnej, która zyskałą obiekt do uprawiania rekreacji i aktywnego stylu życia, integracji różnych grup społecznych podczas zawodów i poza nimi.

Realizację i nadzór nad wykonaniem inwestycji prowadził Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Rybno.