Zaproszenie na warsztaty

W dniu 28.03.2019r. o godzinie 10:00 oraz 11:30 w Sali OSP w Rybnie odbędą się warsztaty dietetyczne pod tytułem "Fakty i mity żywieniowe" oraz "Cały ten cukier".

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in:

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

UCZESTNIKAMI WARSZTATÓW MOGĄ BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH POPŻ TJ. DLA KTÓRYCH WYSTAWIONO SKIEROWANIA DO OTRZYMANIA POMOCY.


Osoby chętne do udziału w warsztatach mogą się zgłaszać osobiście w GOPS w Rybnie oraz telefonicznie 0236966339 do dnia 25.03.2019r.