KOMUNIKAT ZGK W RYBNIE SP. Z O.O.

Szanowni Państwo! W związku z często występującymi niedrożnościami na głównych liniach kanalizacji sanitarnej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Rybno o prawidłowe korzystnie z kanalizacji i nie traktowanie jej jako pojemnika na odpady.

Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana tak, by przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.
Odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni, czyli obiektów, które tłoczą ścieki. Usunięcie awarii związane jest z dużymi kosztami wymiany pomp bądź ich napraw, za które zostają obciążani wszyscy mieszkańcy płacąc rachunki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.

CZEGO NIE WOLNO WRZUCAĆ DO SEDESÓW, UMYWALEK, ZLEWOZMYWAKÓW I KRATEK ŚCIEKOWYCH

Odpady te w przypadku zmniejszonego przepływu ścieków (np. w nocy) osadzają się na dnie kanału sanitarnego stopniowo zmniejszając jego średnicę a w konsekwencji także możliwy przepływ. W wyniku zapchania sieci kanalizacyjnej narażamy siebie i swoich sąsiadów na zalewanie piwnic, łazienek czy ogrodów, a także przyczyniamy się do powstawania nieprzyjemnych zapachów.

Przestrzeganie powyższych zasad spowoduje zmniejszenie, a być może uniknięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy w budynkach mieszkalnych.

Prosimy, by dla naszego wspólnego dobra właściwie korzystać z kanalizacji sanitarnej.