ZGK zakupił zamiatarkę

Zakład Gospoddaki Komunanej w Rybnie sp. z o. o. zakupił zamiatarkę przeznaczną do utrzymania czystości dróg, placów, parkingów oraz utwardzonych powierzchni dogowych i chodnikowych.