VII sesja Rady Gminy Rybno - Transmisja

http://gminarybno.pl/nagrania_wideo/vii-sesja-rady-gminy-rybno,4319.html