Fotowoltaika w budynkach publicznych

W związku z uruchomieniem i przyłączeniem mikroinstalacji z paneli fotowoltaicznych do sieci ENERGA OPERATOR, 9 kwietnia 2019 r. zostały zainstalowane liczniki dwukierunkowe w budynkach publicznych: Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach oraz budynku Urzędu Gminy Rybno (OSP).

Na budynku Urzędu Gminy Rybno (OSP) zainstalowana mikroinstalacja fotowoltaiczna będzie wytwarzała energię elektryczną o mocy 16,24 kW, natomiast na budynku Szkoły Podstawowej w Koszelewach o mocy 10,08 kW. Wytwarzana czysta energia z promieniowania słonecznego w pierwszej kolejności będzie wykorzystywana na potrzeby danego obiektu. Niewykorzystana energia elektryczna, która zostanie wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji zostanie wprowadzona do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego, co pozwoli pomniejszyć koszty zużycia i zakupu energii dla Gminy Rybno.