Renowacja kapliczki przydrożnej w Koszelewach

Gmina wykonała dokumentację projektową niezbędną do rozpoczęcia renowacji kapliczki przydrożnej w Koszelewach. Głównym zadaniem przeprowadzonej renowacji jest poprawa stanu technicznego i estetycznego obiektu oraz przywrócenie pierwotnej kolorystyki. Projekt przewiduje odbudowę elewacji, daszku oraz renowację stolarki okiennej. Prace we własnym zakresie zobowiązali się wykonać mieszkańcy z materiałów pozyskanych od sponsorów.