Podpisanie umowy na wykonanie projektu dróg

W dniu 09.07.2019 r. odbyło się spotkaniem celem podpisania umowy z Projekt M Mariusz Raszkiewicz z Olsztyna na wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowa drogi Nr 1 relacji ul. Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1 - ul. Wyzwolenia, drogi nr 3 relacji droga nr 1 – szkoła podstawowa, drogi nr 4 relacji droga nr 1 – ul. Świerkowa” w Gminie Rybno.

Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej umożliwiającej budowę dróg równoległych w Rybnie – ulice stanowiące alternatywną sieć drogową w Rybnie dla ul. Lubawskiej i Wyzwolenia według koncepcji opracowanej przez Usługi Projektowe Andrzej Roman z Nidzicy.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Rybno – Pan Tomasz Węgrzynowski, Skarbnik Gminy Rybno – Pani Zdzisława Kanicz, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Piotr Kornatowski, Radny Gminy Rybno – Pan Sylwester Kasprowicz, Sołtys Sołectwa Rybno - Pan Henryk Wiśniewski oraz Wykonawca dokumetacji.

Planowany termin wykonania dokumentacji do 15.07.2020 r.