Jeglia: Przygotowanie do asfaltowania

Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem do wykonania nowej nawierzchni asfaltowej w miejscowości Jeglia.

Wykonawcą robót jest firma „WAPNOPOL” A. Nowakowski. Prosimy o zachowanie ostrożności.