Zakup zestawu narzędzi ratowniczych dla OSP w Rybnie

 INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

Znaczny wzrost liczby pojazdów poruszających się po drogach doprowadził do zwiększenia ilości wypadków i zdarzeń drogowych. To z kolei wymusza konieczność stałego rozwoju służb ratunkowych i ich możliwości, gdyż postęp techniczny motoryzacji w zakresie stosowanych wzmocnień w pojazdach sprawia, iż działania ratunkowe wymagają zastosowania coraz bardziej nowoczesnych rozwiązań sprzętowych.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Gminy Rybno i Powiatu Działdowskiego podjęta została decyzja o wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie w specjalistyczny sprzęt hydrauliczny przeznaczony do ratownictwa technicznego. Koszt zakupu średniego zestawu wyniósł 130 tys. zł. i został sfinansowany z budżetu Gminy Rybno (96,8 tys.) oraz z budżetu Powiatu Działdowskiego (33,2 tys.)