Zebranie wiejskie w Rybnie

Sołtys wsi Rybno oraz Wójt Gminy Rybno zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 05.04.2013 r. (piątek) o godz. 18:30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Uchwalenie porządku zebrania
  3. Sprawozdanie Rady Sołeckiej
  4. Nowe zasady wywozu nieczystości stałych od dnia 01.07.2013 r.
  5. Wolne wnioski i zapytania (sprawy bieżące wsi)