www.gminarybno.pl

Drukuj

e-Zdrowie w SPGZOZ w Rybnie

Opublikowano 2013-10-15 12:55:03. Artykuł wyświetlono: 2533 razy.

Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu "e-zdrowie w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rybnie". W dniu 28 października 2009r. w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „e-zdrowie w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rybnie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania wyniosła 85% wartości inwestycji tj. 76 878,27 zł.

Przedmiotem projektu była budowa struktury informatycznej sprzętowo – systemowej na potrzeby e – zdrowia w SPG ZOZ w Rybnie. Nowy sprzęt pozwoli na udzielanie świadczeń medycznych o znacznie wyższej jakości niż dotychczas i zapewni ich lepszą dostępność. Kompleksowe wyposażenie wszystkich gabinetów lekarskich w nowoczesny sprzęt wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem ułatwi pracę lekarzom. Dzięki kompleksowej informatyzacji jest możliwe tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej. Lekarz za pomocą specjalistycznego oprogramowania może wpisywać dane do historii choroby, wystawiać skierowania i recepty.

Dzięki prowadzeniu przez zakład opieki zdrowotnej elektronicznej dokumentacji medycznej możliwe jest wprowadzenie elektronicznych kart dla pacjenta. Dzięki posiadanej karcie pacjent ma możliwość gromadzenia na niej danych o swoim zdrowiu. Karta ta również pełni rolę identyfikacyjną pacjenta, a więc znaczne ułatwienie podczas rejestracji. Rejestratorka medyczna za pomocą czytnika kart automatycznie wprowadza dane pacjenta do systemu. Posiadając taką kartę każdy z pacjentów ma możliwość gromadzenia informacji o swoim zdrowiu również poza naszym zakładem. Pacjent ma również możliwość stworzenia sobie konta w ogólnopolskim systemie ochrony zdrowia i korzystania z serwisów prozdrowotnych. Najważniejszą funkcjonalnością założonego konta jest możliwość udostępniania (po wprowadzeniu pinu za pomocą pin – padu) zgromadzonych zapisów dotyczących zdrowia lekarzowi bezpośrednio podczas wizyty lekarskiej.
Wprowadzenie systemu umożliwia również elektroniczną rejestrację pacjentów przez internet. Dotychczas by zapisać się do lekarza pacjent musiał to zrobić telefonicznie, bądź przybyć osobiście do rejestracji.

Dzięki kompatybilnemu i stabilnemu systemowi podniosła się jakość oraz standard świadczonych w placówce usług medycznych. Usprawnienie pracy lekarzy oraz personelu medycznego zapewnia pacjentom komfortową oraz sprawną organizacyjnie obsługę.

Wdrożenie systemu pozwoliło na pełną automatyzację prowadzenia rozbudowanej dokumentacji ewidencyjnej, statystycznej i sprawozdawczej.

Wdrożenie projektu usprawniło rejestrację pacjentów, zwiększyło przejrzystość kart historii choroby, umożliwiło pacjentom gromadzenie danych o swoim zdrowiu na jednym nośniku informacji oraz zapewniło informacje konieczne do zarządzania, np. ilość wydanych skierowań przez lekarzy.

System usprawnił pracę oraz przyczynił się do większego komfortu usług świadczonych przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie.
 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka