www.gminarybno.pl

Drukuj

Przyjazna szkoła

Opublikowano 2011-05-31 15:29:33. Artykuł wyświetlono: 2974 razy.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

REGULAMIN REKRUTACJI

Gmina Rybno Realizuje Projekt

„Przyjazna Szkoła”

 

Gmina Rybno do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/PO KL/9.1.2/2009, złożyła wniosek na dofinansowanie w ramach
Priorytetu IX: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Program „Przyjazna Szkoła „ który otrzymał wysoką ocenę od Komisji Oceny Projektów i zajął I miejsce na liście rankingowej. Okres realizacji projektu od 1.12.2009r. do 29.07. 2011r. Wartość projektu 412 797,00 zł. Program obejmuje wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Beneficjentami projektu są: uczniowie Szkół Podstawowych w Hartowcu, Jeglii, Koszelewach, Rybnie, Rumianie i Żabinach oraz uczniowie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rybnie. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Program swoim działaniem obejmuje dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Zajęcia odbywać się z języka polskiego, angielskiego, matematyki, nauczania początkowego oraz zajęcia specjalistyczne z pedagogami. 

Koordynator programu Jan Sokołowski 

 

Projekt „Przyjazna Szkoła”, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytetu IX: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka