www.gminarybno.pl

Drukuj

1050 rocznica Chrztu Polski i 800-lecie Chrztu Ziemi Lubawskiej

Opublikowano 2016-03-02 09:25:07. Artykuł wyświetlono: 1670 razy.

Rok 2016 jest obchodzony w naszym kraju jako 1050 rocznica przyjęcia przez Polskę chrztu. Od tego momentu Polska znalazła się w kręgu kultury Europy Zachodniej. Z tej okazji 12.02. 2016 r. w Zespole Szkół w Rybnie odbyła się uroczystość z okazji rocznicy chrztu Polski i 800. Rocznicy chrztu Ziemi Lubawskiej.

Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy Rybno p. T. Węgrzynowski i Skarbnik UG p. Z. Kanicz, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubawskiej, radny gminy Rybno p. P. Rydel, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Rybno p. J. Anczykowski, sołtys wsi Rybno p. H. Wiśniewski, kier. OSiR p. H. Bem, przew. RR p. J. Szczepańska oraz uczniowie ościennych szkół wraz z nauczycielami historii. W programie uroczystości znalazł się wykład dr. Szymona Dreja- dyrektora Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Grunwaldzie. Dzięki temu wystąpieniu przybliżone zostały niezwykle interesujące szczegóły historyczne dotyczące okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Ten rok to także rocznica chrztu Ziemi Lubawskiej, krainy kulturowo-historycznej na której żyją i pracują mieszkańcy gminy Rybno. W związku z tą rocznicą informacje historyczne dotyczące tych wydarzeń upowszechniono podczas apelu i przygotowanej wystawy.

W dalszej części uroczystości przedstawiciele poszczególnych oddziałów Zespołu Szkół w Rybnie utworzyli drużyny, które stoczyły ze sobą turniej historyczno-rycerski. Uczestnicy zawodów musieli wykazać się zdolnościami plastycznymi, wiedzą na temat średniowiecza, znajomością gwary lubawskiej i sprawnością fizyczną. Wyłoniono zwycięzców. Uczestnicy zawodów i goście zostali obdarowani pamiątkowymi kalendarzami i długopisami. Wygrani otrzymali też "bilety szczęścia" i prezenty do sal lekcyjnych. W zorganizowaniu uroczystości wykorzystano pomoc GKRPA i Rady Rodziców. Na koniec odtańczono wspólnie taniec doskonale integrujący – belgijkę.

Nadesłała: Magdalena Anczykowska
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka