www.gminarybno.pl

Bezpieczeństwo
Straż Pożarna - Powiatowe Stanowisko Kierowania

W celu zapewnienia właściwego dysponowania i kierowania siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu, utworzono Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie.
Dyżurny Operacyjny PSK przyjmuje całodobowo zgłoszenia o zagrożeniach na numery skrócone telefonów alarmowych: 998 straży pożarnej, oraz numer ratunkowy 112 i w razie konieczności dysponuje do powstałych zagrożeń inne służby ratownicze lub przekierowuje zgłoszenia z numeru 112 do odpowiednich służb ratowniczych w zakresie kompetencji ich działania.

Tel.: (23) 697-05-10 lub 697-05-11
Faks: (23) 697-05-13
Email: pskdzial@wskr.olsztyn.pl


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni stałe dyżury dyspozytorskie we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie.
Wszelkie sprawy związane z wystąpieniem zdarzeń kryzysowych - mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców należy zgłaszać bezpośrednio do dyspozytora pod numer telefonu: 23-697 05 30


Policja

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W DZIAŁDOWIE
ul. Grunwaldzka 8
13-200 Działdowo Oficer dyżurny - tel. (23) 6980200, fax (23) 6980205
Email: komendant@dzialdowo.policja.gov.pl


Posterunek Policji w Rybnie
ul. Wyzwolenia 60
tel. (23) 696 60 07

Obszar rejonów służbowych podległych Posterunkowi Policji w Rybnie:

Rejon nr 13 – MŁ. ASP. DARIUSZ KARBOWSKI, tel. (23) 696 60 07
miejscowości: Groszki, Naguszewo, Rumian, Rybno, Hartowiec, Truszczyny.

Rejon nr 14 – SIERŻ. GRZEGORZ ANKIEWICZ, tel. (23) 696 60 07
miejscowości: Dębień, Gralewo Stacja, Gronowo, Grądy, Koszelewy, Koszelewki, Kopaniarze, Kostkowo, Nowa Wieś, Prusy, Szczupliny, Tuczki, Żabiny, Jeglia.


Telefony alarmowe
 • 112 - Numer ratunkowy
 • 991 - Pogotowie energetyczne
 • 997 - Policja
 • 998 - Straż Pożarna
 • 999 - Pogotowie Ratunkowe

Jak korzystać z telefonów alarmowych aby szybko uzyskać pomoc?

 1. Jeżeli jesteśmy w stanie zidentyfikować rodzaj zagrożenia to dzwonimy do właściwej służby:
  • pożar, skażenie chemiczne, zagrożenie dla środowiska, wypadek drogowy - tel. 998 – STRAŻ POŻARNA
  • stan zagrożenia życia wywołany czynnikiem: zewnętrznym (wypadek drogowy, zatrucie, upadek z wysokości) lub wewnętrznym (gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia) - tel. 999 – POGOTOWIE RATUNKOWE
  • kradzież, napad rabunkowy, wypadek drogowy, zakłócanie porządku publicznego - tel. 997 – POLICJA

   Jeżeli zdarzenie może dotyczyć kilku służb np. wypadek drogowy to wystarczy powiadomić tylko jedną z tych służb.
 2. W przypadku gdy nie jesteśmy w stanie zidentyfikować zagrożenia tzn. która ze służb jest kompetentna do likwidacji tego zagrożenia lub zapomnieliśmy numeru alarmowego konkretnej służby , wtedy możemy skorzystać z telefonu zgłoszeniowego „112”.
   
 3. Zgłaszając zdarzenie należy dokładnie podać następujące informacje:
  • rodzaj zagrożenia –opis sytuacji powodującej zagrożenie,
  • nazwę obiektu,
  • adres obiektu, wskazując punkty charakterystyczne w sąsiedztwie ułatwiające szybszy dojazd we właściwe miejsce,
  • w przypadku pożaru co się pali - określić rodzaj palącego się materiału, nazwę obiektu, pomieszczenia,
  • czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego - określić przybliżoną liczbę osób, rodzaj obrażeń,
  • podać swoje imię i nazwisko, funkcję oraz numer telefonu, z którego alarmowana jest dana służba.

Jednocześnie należy powiadomić przy użyciu wszelkich dostępnych środków osoby znajdujące się na zagrożonym terenie, w zagrożonym pomieszczeniu, obiekcie. Należy zachować spokój i ściśle współpracować z dyżurnym przyjmującym zgłoszenie, odpowiadać na zadawane pytania i ewentualnie wykonywać jego polecenia.

zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst