www.gminarybno.pl

Ochrona środowiska


Harmonogramy wywozu odpadów Do góry

Segregacja odpadów (szkło / papier / tworzywa sztuczne) Do góry

Uprzejmie prosimy o segregację odpadów i umieszczenie ich w workach. Zapełnione worki (pełne) i zawiązane prosimy wystawiać przed posesją, od godziny 8:00 rano w wyznaczonych terminach, wyłącznie z surowcami wtórnymi, które spełniają poniższe standardy:

PODSTAWOWE STANDARDY: SUCHE i CZYSTE

TWORZYWA SZTUCZNE

- plastikowe butelki po napojach, tzw. PET,
- duże worki foliowe i torby reklamowe,
- umyte kubki po produktach mlecznych,
- plastikowe butelki po płynach do płukania tkanin, mydłach w płynie, szamponach, itp.

MAKULATURA

- gazety, magazyny, katalogi, prospekty, książki,
- papier, kartony, pudła,
- umyte kartony po produktach płynnych (mleko, napoje).

OPAKOWANIA SZKLANE

- czyste szklane butelki, słoiki,
- inne czyste opakowania szklane.

UWAGA!!! SUROWCE WTÓRNE NIE MOGĄ BYĆ ZANIECZYSZCZONE MASŁEM, MLEKIEM, JOGURTEM, OLEJEM I INNYMI PRODUKTAMI SPOŻYWCZYMI ORAZ SUBSTANCJAMI ROPOPOCHODNYMI.
SUROWCE WTÓRNE NIE SPEŁNIAJĄCE PODSTAWOWYCH STANDARDÓW NIE BĘDĄ ODBIERANE


Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny Do góry

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9e Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Rybno w ramach zadań gminy udostępnia informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Co najmniej raz do roku gmina Rybno organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Oprócz możliwości oddania zużytego sprzętu podczas zbiórek organizowanych przez gminę, mieszkańcy mogą również oddać te odpady do jednostek handlowych na zasadzie wymiany przy zakupie nowego sprzętu.

Ponadto Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami „OSADUS” uprzejmie informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) przedsiębiorcy, instytucje budżetowe, samorządowe i pożytku publicznego oraz gospodarstwa domowe mogą dostarczać osobiście do punktu zbierania zlokalizowanego na terenie Stacji przeładunkowej odpadów wraz z sortownią w Działdowie przy ul. Przemysłowej 61.

Zużyty sprzęt (ZSEE) wytworzony przez podmioty gospodarcze i instytucje przyjmowany jest odpłatnie zgodnie z Uchwałą Nr V/21/2007 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” z dnia 3 grudnia 2007 w ustalenia maksymalnych opłat za przyjęcie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do Autoryzowanego Punktu Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego:
- dla przedsiębiorców, instytucji budżetowych, samorządowych i pożytku publicznego, członków Związku – 0,20 zł netto/kg
- dla przedsiębiorców, instytucji budżetowych, samorządowych i pożytku publicznego spoza Związku – 0,40 zł netto/kg

Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych przyjmowany jest bezpłatnie.


Czyste powietrze Do góry

Dokumenty związane z ochroną środowiska Do góry
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst