www.gminarybno.pl

Drukuj

Adaptacja pomieszczeń na Lokalne Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach

Opublikowano 2018-03-02 12:58:48. Artykuł wyświetlono: 1368 razy.

Gmina Rybno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń na Lokalne Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach”.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych dla osób z terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Planowane efekty po zakończeniu realizacji inwestycji to promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją oraz podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych.

Planowane efekty po zakończeniu realizacji inwestycji to podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych dla osób z terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz korzyści społeczno – gospodarcze w zakresie zmiany zachowań społecznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 126 418,76 zł. Wkład funduszy europejskich wynosi 901 047,80 zł, co stanowi 82,99% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Powiązane artykuły:

 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka