www.gminarybno.pl

Drukuj

Azbest - przypomnienie o obowiązku sporządzenia informacji

Opublikowano 2022-01-26 13:16:10. Artykuł wyświetlono: 395 razy.

Przypominamy właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości na których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest o obowiązku dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów, poprzez sporządzenie spisu z natury i przedłożenia informacji o wyrobach zawierających azbest właściwemu organowi.

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację Wójtowi.

Informację powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach:

  • jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej na załączonym druku w Urzędzie Gminy Rybno (sekretariat),
  • drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku do czasu sporządzenia następnej informacji.

Osoby prawne przedkładają stosowną informację marszałkowski województwa.

Termin złożenia informacji - do dnia 31 stycznia każdego roku.

Druki informacji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rybno www.bip.gminarybno.pl

Podstawa prawna:
1) Art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.2021.1973 ze zm.),
2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31),
3) Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004.71.649 ze zm.).
 

ZAŁĄCZNIKI:

 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka