www.gminarybno.pl

Drukuj

Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach

Opublikowano 2018-03-02 12:54:25. Artykuł wyświetlono: 1088 razy.

Gmina Rybno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pod nazwą „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach”.

Celem głównym projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów, poprzez budowę sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia sportowego przy Szkole Podstawowej w Koszelewach.

Planowane efekty po zakończeniu realizacji inwestycji to poprawa warunków szkolnictwa podstawowego poprzez podniesienie jakości bazy sportowej w Gminie Rybno w tym: dostosowanie infrastruktury sportowej szkoły do potrzeb realizacji podstawy programowej w zakresie wychowania fizycznego oraz wyrównanie dostępu do infrastruktury sportowej wykorzystywanej edukacyjne i społeczne.

Całkowita wartość projektu wynosi 844 151,82 zł. Wkład funduszy europejskich wynosi 698 071,90 zł, co stanowi 82,99% kosztów kwalifikowalnych operacji.
 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka