www.gminarybno.pl

Drukuj

Czad nie musi zabijać

Opublikowano 2011-12-15 08:08:51. Artykuł wyświetlono: 1989 razy.

W ramach akcji pn. „Czad nie musi zabijać” w dniach 5,7,9 grudnia 2011r. w godz. 8.00 – 15.00, pod nr 800-606-646, będzie uruchomiona bezpłatna infolinia dla osób zainteresowanych wiedzą na temat zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych w okresie zimowym.

Pod podanym numerem telefonu będzie można uzyskać niezbędną wiedzę na temat m. in. zasad bezpiecznego ogrzewania pomieszczeń i zagrożeń związanych z niewłaściwym eksploatowaniem urządzeń grzewczych.

 

Zasady właściwego eksploatowania urządzeń grzewczych

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym, przypominamy, że szczególnie w tym okresie należy zwrócić uwagę na sprawność instalacji wentylacyjnych i kominowych w użytkowanych budynkach.


W związku z tym:

 • przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu ich stanu technicznego. Kontrolę powinny przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.
 • w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego i gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
  a) od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej 4 razy w roku,
  b) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w roku,
  c) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej. (w obiektach j.w. usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych).


Tlenek węgla - czad, jest gazem trującym.

W przypadku przedostania się do układu oddechowego człowieka wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe. W następstwie długotrwałego oddziaływania na organizm człowieka, stwarza poważne zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał.

Z tlenkiem węgla (czadem) możemy się spotkać podczas eksploatacji urządzeń gazowych, w których odbywa się proces spalania gazu przy małej ilości powietrza, a także gdy następuje niezupełne spalenie gazu.

Na skutek niewłaściwego odprowadzania spalin i dymu z urządzeń grzewczych czad może być szczególnie niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia ludzi.

Objawami zatrucia tlenkiem węgla są:

 • bóle i zawroty głowy
 • osłabienie
 • nudności
 • zaburzenia pamięci
 • utrata przytomności
 • śpiączka

W związku z powyższym oraz mając na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego, podajemy podstawowe zasady postępowania z urządzeniami grzewczymi:

 1. Nie dogrzewaj pomieszczeń kuchenką gazową, ponieważ długotrwałe palenie się gazu powoduje ubytek tlenu w powietrzu oraz powstaje niewyczuwalny tlenek węgla (CO), który jest silnie trujący. Jeżeli przewody wentylacyjne nie zapewniają odpowiedniej wymiany powietrza może dojść nawet do zatruć śmiertelnych.
 2. Pamiętaj, że butle gazowe w kuchni należy umieszczać w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń emitujących ciepło, np. piece, grzejniki (z wyjątkiem zestawów kuchni gazowych). Butle należy ustawiać pionowo, zabezpieczyć przed upadkiem i uderzeniem oraz z dala od urządzeń powodujących iskrzenie.
 3. Nie należy pozostawiać bez dozoru włączonych urządzeń grzewczych, np. termowentylatory, grzejniki elektryczne itp. i innych urządzeń grzejnych (grzałki, czajniki elektryczne, żelazka, suszarki do włosów itp.).
 4. Nie należy włączać urządzeń grzejnych w pobliżu materiałów palnych (np. cieczy palnych, ubrań, mebli itp.) Nie należy używać urządzeń elektrycznych z widocznymi uszkodzeniami przewodu zasilającego. Podłączenie do jednego gniazdka kilku urządzeń o dużym poborze mocy może spowodować przegrzanie instalacji elektrycznej.
 5. Nie pozwalajmy dzieciom na zabawę łatwo palnymi substancjami, ogniem i urządzeniami elektrycznymi Nie pozostawiajmy bez dozoru potrawy na włączonej kuchence. Nie pozostawiajmy dzieci w domu bez opieki.

Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla:

 • nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych i otworów nawiewowych,
 • co najmniej raz w roku zleć firmie kominiarskiej kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
 • dla własnego bezpieczeństwa zamontuj czujnik wykrywający tlenek węgla w pomieszczeniach, w których masz urządzenia grzewcze (nie dotyczy urządzeń grzewczych elektrycznych),
 • nie dokonuj podłączenia urządzeń grzewczych do przewodów kominowych bez wymaganej opinii kominiarskiej,
 • kontroluj stan techniczny urządzeń grzewczych,
 • dokonuj okresowych czyszczeń przewodów kominowych, a także usuwaj sadzę z pieców węglowych zgromadzoną w osadniku.

PAMIĘTAJ!

Tlenek węgla jest bezwonny!

Jeżeli poczujesz się źle (nudności, zawroty głowy), przebywając w pomieszczeniach, w których są zamontowane piece węglowe lub piecyki gazowe, natychmiast opuść to pomieszczenie i dokonaj jego wietrzenia!

Skontaktuj się w tej sprawie z kominiarzem!

W razie potrzeby skorzystaj z pomocy medycznej!
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka