www.gminarybno.pl

Drukuj

Debata o bezpieczeństwie

Opublikowano 2017-10-16 11:28:09. Artykuł wyświetlono: 1099 razy.

10 października na Sali OSP miała miejsce debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa w Gminie Rybno. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Policji z Działdowa, Lidzbarka i Rybna, pracownicy Urzędu Gminy Rybno, radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, dyrektorzy szkół oraz uczniowie Zespołu Szkół.

Jako pierwsi głos zabrali wójt Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski i zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Działdowie Adam Borowski, którzy przywitali uczestników debaty oraz wprowadzili w tematykę spotkania.

Następnie policjanci z Działdowa oraz Lidzbarka przedstawili i omówili dane dotyczące bezpieczeństwa w powiecie działdowskim w latach 2016- 2017, w tym na terenie gminy Rybno. W kolejnym punkcie debaty zaprezentowano Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa z uwzględnieniem danych dotyczących zgłoszeń z gminy Rybno.

St. sierż. Justyna Nowicka z Komendy Powiatowej Policji zapoznała słuchających z oszustwami dokonywanymi na osobach starszych. Omówiła tzw. metodę „na wnuczka”, „na policjanta” oraz zaprezentowała aplikację mobilną Moja Komenda. Na zakończenie spotkania Wiesława Wróblewska, pracownik UG, przedstawiła wyniki ankiety dotyczącej poczucia bezpieczeństwa przeprowadzonej wśród mieszkańców Gminy Rybno.

Ostatnim punktem spotkania było zaproszenie do dyskusji nad poprawą bezpieczeństwa w Gminie. Jednym z wniosków, który pojawił się po debacie jest zapotrzebowanie na podnoszenie świadomości osób dotkniętych przemocą w rodzinie pod kątem możliwości korzystania z pomocy właściwych instytucji i zapewnienia im bezpieczeństwa.
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka