www.gminarybno.pl

Drukuj

Dobry Start

Opublikowano 2018-07-12 12:17:26. Artykuł wyświetlono: 283 razy.

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

Rządowy Program „Dobry Start” na terenie naszej gminy realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie.

Wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” można składać:

  • od 1 lipca 2018r. za pośrednictwem Internetu - przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, system empatia.mrpips.gov.pl lub poprzez bankowość elektroniczną,
  • od 1 sierpnia 2018r. w formie papierowej, jednak nie później niż do 30 listopada br.

Należy pamiętać, iż wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć nie później niż do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Świadczenie „Dobry start”, w wysokości 300 zł., przysługuje raz w roku na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny do 20 roku życia. W przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenie to przysługuje do 24 roku życia.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Świadczenie „Dobry start” zwolnione jest z podatku. Nie podlega egzekucji. Nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka