www.gminarybno.pl

Drukuj

Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu

Opublikowano 2019-11-20 13:30:53. Artykuł wyświetlono: 443 razy.

Gmina Rybno informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno” jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na podstawie umowy dotacji Nr 00153/19/03062/OZ-LZ/D z dnia 01 października 2019 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania wynosi do 85% jego kosztów kwalifikowanych tj.: 24.900,65 zł.

Koszt całkowity zadania wynosi 29.294,98 zł.

W wyniku realizacji zadania unieszkodliwiono łącznie 91,33 Mg azbestu.

Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
www.wfosigw.olsztyn.pl
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka