www.gminarybno.pl

Drukuj

Gmina Rybno ubiega się o kolejne środki

Opublikowano 2017-06-08 13:47:22. Artykuł wyświetlono: 598 razy.

Gmina Rybno ubiega się o kolejne środki finansowe na realizację inwestycji.

W dniu 31 maja 2017 roku zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. W ramach tego naboru Gmina Rybno złożyła wniosek o wsparcie finansowe zadania pod nazwą "Przebudowa targowiska w Rybnie".
Więcej informacji na temat naboru wniosków opublikowano pod adresem:
http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-Aktualnosci_PROW_2014_2020-5486.htm

Kolejną inwestycją, na której realizację Gmina Rybno planuje pozyskać środki jest "Wyposażenie do wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno". Wniosek o udzielenie pomocy na ten cel został złożony w konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania "Ziemia Lubawska". Lista złożonych wniosków opublikowana została na stronie internetoweg LGD pod adesem: http://lgdziemialubawska.pl/wp-content/uploads/2017/06/SCAN0055.pdf

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 złożony został wniosek na realizację projektu pod nazwą "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jezior Grądy i Zarybinek w gminie Rybno".

Natomiast przy Szkole Podstawowej w Koszelewach planowana jest budowa sali sportowej wraz z zapleczem. O środki na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Rybno również aplikuje w ramach RPO.

źródło: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka