www.gminarybno.pl

Drukuj

Gmina Rybno wdraża projekt

Opublikowano 2020-11-20 09:19:19. Artykuł wyświetlono: 334 razy.

To już kolejny projekt po „Zdalnej Szkole”, gdzie Gmina Rybno otrzymała wsparcie na zakup sprzętu komputerowego pozwalającego na realizację przez naszych uczniów zdalnej nauki w związku z zagrożeniem epidemicznym w kraju.

Tym razem otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 95 000,00 zł. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do szkół w naszej Gminie trafił sprzęt zaspokajający potrzeby uczniów. W ramach realizowanego projektu zakupiliśmy 43 laptopy z zestawami słuchawkowymi oraz myszami bezprzewodowymi. Ostatnie 11 laptopów zostało przekazanych dyrektorom placówek 18 listopada.

Sprzęt ten szkoły użyczają najbardziej potrzebującym uczniom, w tym w szczególności z rodzin wielodzietnych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka