www.gminarybno.pl

Drukuj

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rybnie

Opublikowano 2019-07-09 15:40:10. Artykuł wyświetlono: 244 razy.

W dniu 09.07.2019 r. nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy pod realizację inwestycji pn.: „Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno – wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowości Rybno” Podwykonawcy robót ogólnobudowlanych.

Realizacja powyższej inwestycji:
1. Poprawi jakość wody produkowanej przez SUW w Rybnie tak, aby zawsze spełniała wymagania jakościowe dla wody pitnej,
2. Zmniejszy awaryjność sieci wodociągowej, poprzez utrzymywanie właściwego ciśnienia na sieci wodociągowej, przyczyniając się do oszczędności zasobów wody,
3. Poprawi efektywność energetyczną urządzeń przyczyniających się do oszczędności energii.
 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka