www.gminarybno.pl

Drukuj

Odbiór częściowy SUW

Opublikowano 2019-12-17 15:22:09. Artykuł wyświetlono: 435 razy.

W dniu 17.12.2019 r. odbył się drugi częściowy odbiór inwestycji pn. „Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno-wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie”.

Komisja w składzie: Tomasz Węgrzynowski – Wójt Gminy Rybno, Artur Żyłka – Kierownik referatu UG, Henryk Wiśniewski – Sołtys Sołectwa Rybno, Edward Chruszczewski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Artur Filipiak – Kierownik budowy, stwierdzili, że jakość wykonanych robót jest dobra.
Przedmiotem odbioru były następujące prace:

  • Demontaż starej Stacji Uzdatniania Wody
  • Montaż nowej technologii SUW
  • Modernizacja studni głębinowej SW-1
  • Dostawa i montaż dwóch zbiorników wody czystej
  • Prace elektryczne.

Obecnie prowadzone są badania jakości wody przepływającej przez nową technologię uzdatniania. Jeśli wyniki badań będą pozytywne, wówczas uzdatniona woda zostanie wprowadzona do gminnego wodociągu. Nowoczesne urządzenie monitorujące przepływ wody surowej skierowanej do uzdatniania oraz odprowadzenie wody uzdatnionej pozwolą na zapewnienie bieżącego monitorowania jakości wody.
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka