www.gminarybno.pl

Drukuj

Odbiór 'schetynówek' w Żabinach

Opublikowano 2011-08-25 16:00:21. Artykuł wyświetlono: 4614 razy.

W dniu 24 sierpnia 2011 r. odbył się częściowy odbiór inwestycji drogowej realizowanej w miejscowości Żabiny.

Inwestycja w Żabinach obejmuje 3 drogi gminne (w tym droga Żabiny-Koszelewy) i 5 dróg wewnętrznych. Odbiór dotyczył dróg w kategorii gminnej, które wykonano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. "schetynówek"). Zakres inwestycji obejmował nową nawierzchnię asfaltową (łącznie około 3,5 km) oraz chodniki. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu było Konsorcjum PRID Działdowo i Firma Kempka z Działdowa. Inwestycja została zrealizowana przy udziale finansowym:

  • budżetu państwa (774 tys. zł. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych)
  • budżetu Powiatu Działdowskiego (78 tys. zł.)
  • budżetu Gminy Rybno (700 tys. zł)

W odbiorze uczestniczyli między innymi: Edmund Ligman - Wójt Gminy Rybno, Witold Ostrowski - Wicestarosta Działdowski, Jan Lech - Prezes PRID Działdowo, Jerzy Chmielewski - Członek Zarządu Powiatu Działdowskiego, Janusz Kaczmarek - Radny Rady Powiatu Działdowskiego, Józef Maciejewski i  Jan Jakielski - Radni Rady Gminy Rybno, Lidia Nyga - pracownik Starostwa Powiatowego oraz inspektor nadzoru Andrzej Roman.
W swoim przemówieniu Wójt podkreślił, iż drogi to nie jedyna, o dużym znaczeniu dla mieszkańców inwestycja zrealizowana w ostatnim czasie w Żabinach. Oprócz nowych chodników, asfaltu i boiska wielofunkcyjnego wybudowana została także kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami. Wójt zapewnił, iż realizacja inwestycji nie zwolni tempa i budowa pozostałych 5 dróg wewnętrznych  zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Rybno, tak by kompleksowo zakończyć sprawę asfaltowania dróg w Żabinach. Wójt podziękował także pracownikowi Urzędu Gminy Rybno Panu Wiesławowi Szczawińskiemu za ogromne zaangażowanie w sprawy związane z inwestycją, którego dowodem było poświęcanie urlopu, a często także czasu prywatnego by zapewnić płynny i bezproblemowy przebieg realizowanego przedsięwzięcia.
Zadowolenia ze zrealizowanej inwestycji nie krył Wicestarosta Witold Ostrowski, który zadeklarował iż dobra współpraca pomiędzy Powiatem Działdowskim i Gminą Rybno w zakresie poprawy stanu dróg będzie utrzymywana. Radny Jerzy Chmielewski zapewnił z kolei, iż wraz z radnym Kaczmarkiem konsekwentnie zabiegać będą o przebudowę drogi powiatowej Nr 1255N na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką w miejscowości Tuczki w kierunku Dąbrówna - do granicy z powiatem ostródzkim.
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka