www.gminarybno.pl

Drukuj

Program 'JA CZYTAM' w Szkole Podstawowej w Rumianie

Opublikowano 2015-07-10 13:14:33. Artykuł wyświetlono: 3329 razy.

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Rumianie uczestniczyli w programie "Ja czytam" poprzez działalność Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego.

Głównym celem programu jest wywoływanie mody na czytanie wśród dzieci i młodzieży - tak by czytanie stało się potrzebą, nawykiem, przeżyciem i przyjemnością, a nie tylko szkolnym obowiązkiem. Na cyklicznych spotkaniach DKE czytano, dyskutowano, omawiano teksty współczesnych, polskich pisarzy - autorów wartościowej literatury. Ideą spotkań DKE jest rozwijanie kompetencji czytania w atrakcyjny, niekonwencjonalny sposób, poza utartymi szkolnymi schematami.

Zgodnie z podstawą programową czytanie zaliczane jest do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Czytanie jest też jedną z form komunikowania się. To elementarna kompetencja, dzięki której możliwy jest odbiór informacji przekazywanych za pomocą języka pisanego. To umiejętność, która umożliwia dostęp do kultury symbolicznej. A w związku z tym "umieć czytać", to rozumieć to, co się czyta, to zaangażowanie się emocjonalne i poznawcze, to także umiejętność oceniania, wartościowania, zastanawiania się, posiadania własnego zdania, osądzania i zajmowania stanowiska. Uczeń szkoły podstawowej, który nie potrafi wyszukiwać informacji, wyciągać wniosków z tekstu, skazany jest na trudności w przyswajaniu wiedzy ze wszystkich przedmiotów. Porażka edukacyjna może dotyczyć również świata pozaszkolnego - młody człowiek nie będzie radził sobie w życiowych sytuacjach, nie będzie umiał dostrzec manipulacji w tekstach użytkowych, reklamowych bądź publicystycznych. Dlatego umiejętność czytania powinna być kształcona priorytetowo, systematycznie, we wszystkich obszarach i na wszystkich przedmiotach oraz etapach kształcenia.

Dlaczego warto czytać? Noblistka Wisława Szymborska powiedziała, że czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Człowiek z Książką jest wolny. Przynajmniej na tyle, na ile wolnym być można. Czytanie jest głównym źródłem wiedzy o świecie, a także głównym źródłem rozwoju kompetencji językowych, przede wszystkim słownika ucznia.

Według przeprowadzonych badań wśród uczniów szkół podstawowych, stwierdzono olbrzymie różnice, w zakresie słownictwa i wiedzy o świecie, pomiędzy dziećmi czytającymi dużo, a grupą dzieci czytających mało. Nazywa się to czasem "efektem Mateusza" - od przypowieści o talentach w Ewangelii św. Mateusza (Mt 25, 14-30). Brak właściwych wzorców i nawyków czytelniczych grozi swoistym wykluczeniem człowieka z twórczego uczestnictwa w życiu i w kulturze. Dlatego warto czytać i trzeba zrobić wszystko, aby każdy uczeń mógł powiedzieć: "ja czytam".

Na podstawie "Trener czytelnictwa. Czytanie jako umiejętność - jak twórczo doskonalić technikę i rozumienie" Małgorzaty Rożyńskiej.

 

Tekst: Koordynator Programu w Szkole Grzegorz Wiergowski, fot. SP Rumian
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka